PSYCHO


Wij willen als psychologen een veilige omgeving bieden waar kinderen, jongeren en ouders hun verhaal kunnen brengen. Samen gaan we aan de slag met moeilijke gedachten, gevoelens en gedrag. We hechten belang aan het uitbouwen van een goede communicatie en samenwerking met ouders, school, CLB en andere betrokken diensten.

Om de zorgvraag helder te krijgen wordt er gestart met een intakegesprek met de ouder(s) en het kind/jongere. Samen formuleren we haalbare doelstellingen waarmee we tijdens de begeleidingen aan de slag gaan. We doen dit aan de hand van gesprekken en creatieve werkvormen (tekeningen, rollenspel, duplo, visualisatie …). Cognitieve sturing, mindfulness, ACT en contextuele aanpak zijn onze benaderingswijzen..