Psycho/pedagogische begeleiding 

Diagnostiek 

Wij willen als psychologen/ pedagogen een veilige omgeving bieden waar kinderen, jongeren,(jong-)volwassenen en ouders hun verhaal kunnen brengen. We gaan samen aan de slag met moeilijke gedachten, gevoelens en gedrag. Daarbij hechten we belang aan het uitbouwen van een goede communicatie en samenwerking met ouders, school, CLB en andere betrokken diensten. 

Perinatale counseling

Perinatale counseling focust op de periode vóór, tíjdens en ná de zwangerschap. Er wordt ondersteuning geboden bij de normale psychologische veranderingen die bij deze uitdagende fase horen. Daarnaast bieden we ook begeleiding bij de fysieke en mentale impact die een fertiliteitstraject met zich mee kan brengen, net als het omgaan met perinataal verlies en zwangerschapskeuzes.


Wanneer men meer wil weten over de oorzaak van een probleem kan er een diagnostisch onderzoek uitgevoerd worden. Via dat onderzoek gaan we op zoek naar waar de moeilijkheden zich bevinden en over welke capaciteiten men beschikt (enkel aandacht/concentratie en IQ).

Let op:
Wegens zwangerschapsonderbeking kunnen wij helaas tijdelijk geen diagostisch onderzoek aanbieden