Hoe aanmelden 

Aanmeldingen gebeuren centraal via info@hetschiereiland.be. Wij geven de voorkeur aan aanmeldingen via mail. Hierin mag u kort de hulpvraag schetsen, alsook de geboortedatum en contactgegevens vermelden waarop we u gemakkelijk kunnen bereiken. U dient wel met een wachttijd rekening te houden.

Intakegesprek

Om de zorgvraag helder te krijgen wordt er gestart met een intakegesprek. Samen bekijken we wat er gaande is en formuleren we haalbare doelstellingen waarmee we tijdens de begeleidingen aan de slag gaan. De begeleidingen gebeuren aan de hand van gesprekken, creatieve werkvormen en/of lichaamsgerichte therapie. 

Cliëntenstop (momenteel n.v.t.)

Om de kwaliteitsvolle werking van onze praktijk te bewaken, is een cliëntenstop soms nodig. We nemen dan tijdelijk geen aanmeldingen meer aan. Zodra er weer ruimte is op onze wachtlijst wordt deze terug opengesteld. Dit wordt aangekondigd in onze ‘mededelingen’ op de website en op facebook.

Er is geen algemeen nummer. Onze collega's zijn individueel te bereiken. Contactgegevens vindt u terug op onze contactpagina.

info@hetschiereiland.be